Template:Skin fixation, minimal

From patholines.org
Jump to navigation Jump to search
  • Generally: Buffered 4% formaldehyde.[1]
  • Katarzyna Lundmark, Krynitz, Ismini Vassilaki, Lena Mölne, Annika Ternesten Bratel. Handläggning av hudprover – provtagningsanvisningar, utskärningsprinciper och snittning (Handling of skin samples - Instructions for sampling, cutting and incision. KVAST (Swedish Society of Pathology). Retrieved on 2019-09-09.